WŁADZE SPÓŁDZIELNI


Pracami Spółdzielni kieruje zarząd w składzie:

  • Prezes Zarządu – mgr inż. Małgorzata Seremak
  • Z-ca Prezesa – mgr Andrzej Bogdanik 

 


 Rada Nadzorcza w składzie:

  • Kazimierz Legler,
  • Katarzyna Pierlak,
  • Maria Waligóra,
  • Helena Klimczak,
  • Halina Drąg,
  • Jolanta Góra,
  • Wiesława Póda.